Poland

Main Image

Kancelaria Aliant® Krzyżowska Międzynarodowa Kancelaria Prawna w Poznaniu obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Baza naszych Klientów jest bardzo zróżnicowana - są to przede wszystkim inwestorzy zagraniczni, średnie firmy, a także podmioty z sektora publicznego. Obsługujemy naszych Klientów w kilku językach, w tym, angielskim i francuskim.

Oprócz doradztwa prawnego dla naszych Klientów, oferujemy także szkolenia prawne
dla Klientów biznesowych i ich pracowników.

Polska jest krajem demokratycznym, położonym w Europie Środkowej. Jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku. Tempo wzrostu gospodarczego sprawia, że ​​Polska jest jednym
z najszybciej rozwijających się krajów w Europie. Polska eksportuje maszyny przemysłowe, urządzenia i sprzęt transportowy, a także towary przemysłowe, np. meble.

Naszymi najważniejszymi partnerami handlowymi są Niemcy, Wielka Brytania i Czechy. Wzrost PKB w Polsce o 4,6% w 2017 r., sprawił, że jesteśmy trzecim co do wielkości rynkiem w UE. Lokalizacja Polski jest korzystna w relacjach handlowych, ze względu na tranzyt do Europy Zachodniej i Południowej oraz do krajów wschodniej części kontynentu.

Polska jest także członkiem NATO (Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego), WTO (Światowa Organizacja Handlu), OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Konstytucja, która obowiązuje od 1997 r., przewiduje w państwie władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądową. W Polsce prawo stanowi wyłącznie organ władzy ustawodawczej, czyli dwuizbowy parlament złożony z Sejmu i Senatu. Wybory parlamentarne odbywają się co 4 lata. Władza wykonawcza w Polsce sprawowana jest przez Prezydenta RP wybranego w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję oraz Radę Ministrów, zwaną potocznie rządem.

Władza sądownicza sprawowana jest przez sądy i trybunały. Konstytucja gwarantuje ich odrębność
i niezależność od innych władz.

Polskie prawo zapewnia wachlarz możliwości inwestorom zagranicznym, w tym zwolnienia podatkowe. Zagraniczni inwestorzy mogą prowadzić działalność bezpośrednio w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a także w formie osoby prawnej, w tym spółki komandytowej, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najpopularniejszym rodzajem wybieranej formy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której utworzenie zgodnie z polskim prawem wymaga minimalnego kapitału w wysokości 5 000 PLN (czyli mniej niż 1.200 EU) i może mieć jednego lub więcej właścicieli.

Obecnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można utworzyć na dwa sposoby: elektronicznie, korzystając z szablonu umownego dostępnego online lub tradycyjnie, poprzez sporządzenie umowy spółki w polskim kancelarii notarialnej.

Korzystnym i często preferowanym rozwiązaniem dla obcokrajowca, który chce prowadzić działalność gospodarczą Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ma przeszkód, aby inwestor zagraniczny został udziałowcem (nawet jedynym) lub prezesem spółki z o.o , nawet jeśli inwestor nie mieszka na stałe w Polsce. W przypadku niektórych krajów spoza UE lub krajów EFTA mogą obowiązywać dodatkowe wymagania.

Polski system podatkowy jest zharmonizowany z dyrektywami UE. Polska zawarła prawie sto umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. System podatkowy w Polsce przewiduje kilka rodzajów podatków. Większość z nich to podatki bezpośrednie, np.

  • podatek dochodowy
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek od nieruchomości
  • inne to podatki pośrednie takie jak:
  • podatek od towarów i usług (VAT),
  • podatek akcyzowy
  • Podatek dochodowy od osób prawnych

Przedsiębiorstwa - podatnicy, w sytuacji, gdy mają siedzibę lub zarząd w Polsce, podlegają opodatkowaniu od całości ich dochodów, niezależnie od tego, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo. Jeśli zaś nie mają stałego miejsca zamieszkania lub siedziby zarządu w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko od dochodu generowanego w Polsce.

Dochód stanowi nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w roku podatkowym.

Stawka podatku od osób prawnych wynosi 19%, a dla małych podatników i osób rozpoczynających działalność tylko 15%.

Opodatkowanie dywidend

Dywidendy są natomiast opodatkowane według stawki 19%, niezależnie od tego, czy otrzymują je osoby fizyczne, czy prawne. Jeżeli jednak dywidenda wypłacana jest nierezydentowi, mogą mieć w tym przypadku zastosowanie postanowienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatek od wartości dodanej (VAT)

Stawka VAT w wysokości 23% dotyczy większości produktów i usług, a obniżona stawka VAT może mieć zastosowanie do niektórych określonych działań. Na przykład stawka VAT w wysokości 8% ma zastosowanie do budowy, renowacji, modernizacji i przebudowy budynków, natomiast stawkę 5% VAT stosuje się do uznawanej za podstawową żywności (np. chleb, produkty mleczne, produkty mięsne, produkty zbożowe: mąka, płatki zbożowe, makaron, soki) i książki. Istnieją plany zmiany tych stawek w 2018 roku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%, ale jeśli dochody uzyskane w ciągu roku przekraczają kwotę 85 528 PLN (około 20 000 EUR), wówczas stawka podatkowa wynosi 32%.

Zagraniczni inwestorzy podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeśli mieszkają w Polsce przynajmniej ponad 183 dni w roku. Osoba, która nie mieszka w Polsce, płaci podatek jedynie od dochodu, jaki zarobiła w Polsce, w zakresie dozwolonym w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Klienci indywidualni

Nasi doświadczeni prawnicy zapewniają kompleksową listę usług prawnych dla osób fizycznych, takich jak:

Podmioty korporacyjne

Nasi prawnicy świadczą również szeroki zakres usług prawnych dla firm, od startupu po bieżącą obsługę, a także udział w procesie przejęcia i połączenia spółek. Niektóre z oferowanych przez nas usług to:

Sektor publiczny

Oprócz obsługi osób fizycznych i firm, świadczymy również usługi prawne w sektorze publicznym.

Nasi prawnicy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego, aby doradzać w kilku aspektach sektora publicznego

Profesjonalne szkolenia

Dynamicznie rozwijamy również szkolenia prawne dla naszych Klientów i ich współpracowników. Organizujemy szkolenia w siedzibie Klienta lub w naszej kancelarii, a także oferujemy możliwość szkoleń prowadzonych online. Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami, prosimy o kontakt pod adresem office@aliantlaw.pl

Z czystym sumieniem i satysfakcją mogę potwierdzić motto Kancelarii: "Prawnik, któremu możesz zaufać"! Kancelaria Pani Małgorzaty Krzyżowskiej charakteryzuje się: wysokim profesjonalizmem, rzetelnością, zaangażowaniem w sprawę oraz szybką interwencją w przypadku nagłych problemów.

Pani Mecenas Krzyżowska jest osobą bardzo praktyczną i zwraca uwagę na każdy szczegół w sprawie. Od samego początku prowadzi Klienta krok po kroku, omawiając wszystkie problemy, a jej zaangażowanie w sprawę jest na najwyższym poziomie.

Jako Klient kancelarii, otrzymałem pomoc w zakresie prawa pracy i prawa administracyjnego.
Na podstawie naszej dotychczasowej współpracy mogę powiedzieć, że Pani mecenas Małgorzata Krzyżowska ma doskonałą orientację w obowiązujących przepisach prawnych, zawsze jest zaangażowana w sprawę i działa z dużą dozą dynamiki.

Naprawdę chciałbym podkreślić etap przygotowania i wyjaśnienia kwestii prawnych przed wizytą
w sądzie. Moja pierwsza wizyta w Kancelarii zaskoczyła mnie poziomem profesjonalizmu. Analiza materiału dowodowego autorstwa Pani Krzyżowskiej jest bardzo jasna i zrozumiała, a omawiając kwestie prawne, Pani mecenas odnosi się do konkretnych przepisów zawartych w Kodeksie.

Moja sprawa prowadzona była z dbałością o szczegóły. Pani Krzyżowska była bardzo pomysłowa
i zaangażowana w prowadzenie sprawy. Miło jest wiedzieć, że osoba, której przedstawiasz wszystkie swoje problemy prawne, często prywatne i zawodowe, jest w stanie uchronić Cię przed błędnymi decyzjami poprzez szybkie reakcje.

Najwyższa jakość pracy, dokładność proponowanych rozwiązań, a także bogate doświadczenie
w połączeniu z odpowiedzią na potrzeby Klienta sprawiają, że naprawdę polecam współpracę z Panią mecenas Małgorzatą Krzyżowską.

Mocnymi stronami Kancelarii są: wysoki poziom wiedzy, zaangażowanie w sprawy, wynagrodzenie dostosowane do możliwości firmy i zawiłości sprawy.

Mocnymi stronami Kancelarii są: duże zaangażowanie w sprawę, ogromna wiedza, zrozumiałe wyjaśnienie problemów.

Mocne strony Kancelarii to: wysoka kultura osobista, wysoka efektywność zarządzania sprawami, głębokie zaangażowanie w prowadzone sprawy, dobra lokalizacja, wysoki poziom obsługi administracyjnej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy zarówno na poziomie administracyjnym, jak i właściwego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji.

Head of Aliant Poland

Małgorzata Krzyżowska

P: +48 61 8 521 555
F: +48 61 8 521 555
E: office@aliantlaw.pl
@: https://aliantlaw.pl/


Al. Niepodległości 31, I piętro 61-714 Poznań, Poland


MEET THE ATTORNEYS